Nadzór

Nadzór autorski nad realizacją projektu - ustalona liczba wizyt na budowie celem sprawdzenia zgodności realizacji z ostatecznym projektem. Pomoc w rozwiązywaniu problemów, które pojawiły się w trakcie prac wykonawczych. Rozmowy z wykonawcami.