Projekt koncepcyjny

  • spotkanie z inwestorem
  • inwentaryzacja pomieszczenia
  • analiza potrzeb inwestora
  • wypracowanie układu funkcjonalnego
  • koncepcja stylu wnętrza
  • propozycja okładzin ściennych i podłogowych
  • propozycja elementów wyposażenia wnętrz
  • inspiracje poglądowe i zestawienie z linkami do stron proponowanych produktów